Cursussen

Psychose en BOPZ

dhr. drs. S.J. (Simon) Hogerzeil psychiater bij i-psy te Utrecht (transculturele psychiatrie), hij werkt aan een

Studium Academicum, ofwel STUAC, organiseert in de provincie hoogstaande opleidingen tegen een aantrekkelijk tarief. Kwaliteit en efficiency staan bij ons in hoog vaandel. Alle opleidingen hebben een W.O. niveau en zijn gericht op academici. U gaat niet meer het land in om opleiding te genieten van de beste docenten, wij halen die docenten naar ons eigen Zeeland. Een halve dag opleiding kost u dus dan ook maar een halve dag!

Naast de advocatuur zijn de opleidingen die wij organiseren over het algemeen ook zeer geschikt voor de ketenpartners. Door deze combinatie te maken ontstaat de unieke mogelijkheid elkaar in een ongedwongen omgeving te spreken.

TOELICHTING TOEKENNING OPLEIDINGSPUNTEN

Alle aangeboden opleidingen zijn op voorhand door de Orde van Advocaten Zeeland – West Brabant geaccrediteerd.

De regelgeving met betrekking tot de toekenning van de opleidingspunten is sinds 1 januari 2012 gewijzigd. Een advocaat mag zelf bepalen of hij/zij de gevolgde cursus of bijeenkomst “puntenwaardig” acht. Het aantal opleidingspunten kunt u zelf berekenen en meenemen bij de CCV.

De Orde stelt als eisen aan de te volgen cursus of bijeenkomst:

de cursus moet ten goede komen aan de vakbekwaamheid van de advocaat;
er wordt voldaan aan alle voorwaarden uit artikel 4 Regeling vakbekwaamheid en de cursus komt hiermee in aanmerking voor puntentoekenning. In artikel 4 is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn en dat, indien relevant, deskundige docenten hieraan hun medewerking verlenen.

De docenten van Studium Academicum voldoen aan deze eisen.

Het volgen van een uur onderwijs (netto) staat gelijk aan één opleidingspunt.

De advocaat dient aan te kunnen tonen dat het onderwijs is gevolgd of gegeven. Dat kan door middel van het overleggen van een schriftelijk bewijs van deelname/docentschap en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld en op welke tijdstippen dit heeft plaatsgevonden.

U dient bij aanvang en einde van de cursus/bijeenkomst de presentielijst in te vullen en te paraferen. Na afloop van de cursus/bijeenkomst sturen wij u zo spoedig mogelijk het certificaat van deelname toe met daarop de vermelding van de soort cursus/bijeenkomst en het aantal uren dat deze gevolgd is.

9+ voor Actualiteiten huwelijksvermogensrecht

Donderdag 12 mei 2016 organiseerde STUAC de cursus actualiteiten Huwelijksvermogensrecht. De cursus werd verzorgd door prof.

17 mei 2016

8.0 voor cursus BOPZ

Op 11 november 2015 organiseerde ik de BOPZ cursus: De positie van de patiënt, de rechter

19 februari 2016

8,5 voor cursus Insolventierecht

Op 11 juni 2015 organiseerde STUAC de cursus Actualiteiten Insolventierecht in de Kloveniersdoelen te Middelburg. mr.

11 juni 2015

8,8 voor cursus Familierecht

Op 12 maart 2015 organiseerde STUAC de cursus Actualiteiten Familierecht. De opleiding werd verzorgd door prof.

13 maart 2015

Wie zijn wij

Sarah-125x125Sarah Köller, sinds 2000 gespecialiseerd familierechtadvocaat, mediator en collaborative advocaat.

Studium Academicum, ofwel STUAC, organiseert in de provincie hoogstaande opleidingen tegen een aantrekkelijk tarief. U gaat niet meer het land in om opleiding te genieten van de beste docenten, wij halen die docenten naar ons eigen Zeeland.

Een halve dag opleiding kost u dus dan ook maar een halve dag!

Naast de advocatuur zijn de opleidingen die ik organiseer over het algemeen ook zeer geschikt voor de ketenpartners. Door deze combinatie te maken ontstaat de unieke mogelijkheid elkaar in een ongedwongen omgeving te spreken.

Adviesraad

Contact

Studium Academicum B.V.
Wijkhuijsweg 10, 4356RC, Oostkapelle
0118-750290
vragen@stuac.nl
KVK: 61399736
BTW: NL854326376B01

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.